08-654 96 11
Frans & Bryn

Frans & Bryn

FÄRGNING BRYN
(plockning ingår) 15 min 315:-

FORMNING BRYN
från 195:-

FÄRGNING FRANSAR
15 min 335:-

FÄRGA FRANSAR & BRYN
30 min 365 :-

FÄRGNING FRANSAR & BRYN INKL BRYNPLOCKNING
30 min 425:-

FÄRGNING FRANSAR INKL BRYNPLOCKNING
30 min 385:-