08-654 96 11
Frans & Bryn

Frans & Bryn

FÄRGNING FRANSAR
15 min 395:-

FÄRGNING FRANSAR & BRYN INKL BRYNPLOCKNING
30 min 495:-

FÄRGNING FRANSAR INKL BRYNPLOCKNING
30 min 445:-

FÄRGNING BRYN INKL BRYNPLOCKNING
15 min 395:-

FORMNING BRYN
från 245:-

LASH LIFT
75 min 795:-

LASH LIFT INKL BRYNFÄRGNING
90 min 895:-

TILLÄGG BRYNPLOCKNING
100:-

TILLÄGG KERATINBEHANDLING
100:-