08-654 96 11
Frans & Bryn

Frans & Bryn

PERMANENT FRANSBÖJNING
1 tim 645:- 10% rabatt vid färgning

FÄRGNING BRYN
(plockning ingår) 15 min 245:-

FORMNING BRYN
195:-

FÄRGNING FRANSAR
15 min 295:-

FÄRGNING FRANSAR & BRYN INKL BRYNPLOCKNING
30 min 385:-

FÄRGNING FRANSAR INKL BRYNPLOCKNING
30 min 325:-